Bağımsız Devletler Topluluğu

bağımsız devletler topluluğu

Bağımsız devletler topluluğu hangi ülkelerden oluşur?

1991 yılında kurulan bağımsız devletler topluluğu Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna’dan oluşur.

Daha fazla entegrasyonu sağlamak için, dört ülkenin (Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya) ekonomik ve insani alanlarındaki entegrasyonun derinleştirilmesi Anlaşması ve ilgili koordinasyon organlarının oluşturulmasıyla Egemen Cumhuriyetler Topluluğu 1995 yılında kurdular.

BDT Arka plan

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra kurdular. BDT ülkelerinin başkentlerinde düzenli aralıklarla dönüşümlü olarak toplantılar düzenlenmektedir. Temmuz 2001’de Rusya’nın Soçi kentinde gayri resmi bir zirve düzenlediler. Forumlar arasında Devlet Başkanları Konseyi, Başbakanlar Konseyi ve Dışişleri Bakanları Konseyi yer alıyor.

Üyeler kurulduktan sonra, eski cumhuriyetlerin çeşitli dış ve iç politika alanlarında işbirliği vaadini teyit eden Alma-Ata Deklarasyonu’nu kabul etti ve eski Sovyetler Birliği’nin uluslararası taahhütlerinin yerine getirilmesi için garantileri açıkladı. Gürcistan, Commonwealth’e Aralık 1993’te katıldı.

BDT, faaliyetlerini, Devlet Başkanları Konseyi tarafından 22 Ocak 1993 tarihinde kabul edilen ve Milletler Topluluğu’nun amaç ve ilkelerini ve ülkelerin hak ve yükümlülüklerini belirleyen Şart’a dayanarak yürütür. Şart, Commonwealth’in tüm üyelerinin egemen eşitliği temelinde oluşturulduğunu ve Üye Devletlerin uluslararası hukuk kapsamında bağımsız ve eşit özneler olduğunu belirtir. Şart ayrıca, BDT’nin Devletler arasında dostluğun, etnik gruplar arası anlaşmanın, güvenin, karşılıklı anlayışın ve işbirliğinin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine hizmet ettiğini belirtmektedir.

Bağımsız devletler topluluğu kilometre taşları

2009

Kasım ayında BDT’nin üç büyük üyesi; Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya, kapıları tek bir ekonomik alanda açacak bir gümrük birliği kurmaya karar verdi. Üç ülkenin aksine Ukrayna, 27 Nisan 2010 tarihinde Viktor Yanukoviç’in belirttiği “DTÖ ilkelerine uygun” politikasını geliştirmek istediği için gümrük birliğine katılmaktan çekinmiştir. Gümrük birliği 1 Ocak 2012 ‘de yürürlüğe girecektir.

Bağımsız devletler topluluğu bişkek 2008

2007

BDT Devlet Başkanları Konseyi, enerji konularını görüşmek üzere 25 Mayıs’ta Kırım’ın Yalta kentinde toplandı. Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan, BDT ülkelerinde elektrik ticaretini genişletmek ve enerji kaynaklarına erişimi artırmak amacıyla ortak bir enerji piyasası oluşturma konusunda bir anlaşma imzaladı. 29 Mayıs’ta BDT Elektrik Güç Konseyi, ortak enerji piyasası olasılığını tartışmak üzere Erivan’da toplandı.

BDT Savunma Bakanları Konseyi, askeri işbirliğini görüşmek üzere 20 Haziran’da toplandı. Rusya Savunma Bakanı Anatoly Serdyukov, Konseyin 2010 yılına kadar özel bir askeri işbirliği planı oluşturduğunu söyledi. Toplantıda ayrıca BDT Ortak Hava Savunma Sistemi ile ilgili mali sorular tartışıldı. Ayrıca, Haziran ve Eylül ayları arasında dört bölüm halinde yapılacak Silah Arkadaşlığı ortak tatbikatları için bir plan da onaylandı. Hava savunma tatbikatları Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Özbekistan’ı kapsıyor.

5 Ekim’de Sergei Lebedev, BDT’nin şu anki genel sekreterliği için Vladimir Rushailo’nun yerini aldı.

2006

Mayıs ayında Ukrayna ve Gürcistan, BDT’den ayrılma olasılığını tartışmaya başladı. Her iki eyaletin temsilcileri, BDT üyeliğinin faydalarının maliyetlerden ağır basıp basmadığını analiz edeceklerini söylediler. Ukrayna daha sonra üye kalacağına söz verirken, Gürcistan yavaş bir geri çekilmenin düşünüldüğünü belirtti.

25 Mayıs’ta BDT Hükümet Başkanları Tacikistan, Duşanbe’de bir araya geldi. Toplantı, organizasyonu daha verimli hale getirmeye odaklandı. Toplamda, 15’i tartışmasız imzalanmış 22 belge görüşüldü. Onaylanan belgeler arasında insani yardım konusunda uluslararası bir fon yaratmaya yönelik bir anlaşma da vardı.

Hükümet Başkanları ayrıca, kooperatif kanun yaptırımı, güvenlik ve ortak bir hava savunma sistemi dahil olmak üzere BDT üyeleri arasındaki entegrasyon konularını görüşmek üzere 24 Kasım’da Minsk’te bir araya geldi.

2005

3 Haziran 2005 tarihinde Tiflis’te yapılan Hükümet Başkanları toplantısında, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi veya KİS ile ilgili herhangi bir karar kabul edilmedi. Aynı durum 23 Ağustos 2005’te Moskova’da toplanan Dışişleri Bakanları Konseyi için de geçerli.

26 Ağustos 2005 tarihinde toplanan BDT Devlet Başkanları, biri askeri işbirliği, diğeri terörizmle mücadele dahil olmak üzere çeşitli kararları kabul ettiler. İkinci kararda taraflar, terörizmle mücadelede işbirliklerini yoğunlaştırma ve devam eden programın tedbirlerini uygulama konusunda anlaştılar. Diğer kararda devlet başkanları askeri işbirliği anlayışını güçlendirmeye ve 2010 yılına kadar uygulamaya karar verdiler.

2004

Belarus Cumhurbaşkanı Alaksandr Lukashenka, Mart ayında Minsk’teki Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, terörizmle mücadeleyi Bağımsız devletler topluluğu nun ana önceliği olarak tanımladı. Konsey üyeleri ayrıca kitle imha silahlarının ve bunların dağıtım araçlarının yayılmasını önlemeye yönelik çabaların önemini tartıştılar.

BDT Hükümet Başkanları, terörle mücadele çabaları, ulaşım sorunları ve Devletlerin organize suça, uyuşturucu kaçakçılığına karşı çabalarını koordine etmek için tek bir büro kurma olasılığı ve terörizm. Liderler ayrıca, doğal veya endüstriyel acil durumlarla uğraşan veya bu durumlardan kurtulmak için Devletlere mali ve maddi yardım sağlamak için bir yedek fon oluşturmayı kabul ettiler. 17 Nisan’da, BDT Parlamenterler Meclisi’nin, oradaki durum hakkında bilgi toplamak ve bulgularını Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin olağan oturumuna sunmak için Kosova’ya bir gözlemci ekibi göndereceği de duyuruldu.

21 Mayıs’ta Savunma Bakanları Konseyi Ermenistan’da toplandı. Taşınabilir uçaksavar füze komplekslerini kontrol etmek için bir sistem kurma planlarının durumu da dahil olmak üzere çeşitli konuları ele aldılar. Ayrıca nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin tutumlarına ilişkin çok taraflı bir fikir birliğine varma isteklerini de vurguladılar.

Haziran ayında, BDT İçişleri Bakanları Konseyi, Terörle mücadele planlarının uygulanmasını tartışmak üzere, Yürütme Komitesi, Terörle Mücadele Merkezi ve Organize Suç Bürosu temsilcileriyle Kişinev, Moldova’da bir araya geldi. Bu, Rus istihbarat servislerinin BDT bölgesinde terörle mücadele operasyonlarını başlatmasının ardından geldi.

2003

Dışişleri Bakanları Konseyi, 11 Nisan’da Tacikistan’ın Duşanbe kentinde Irak’taki savaşı tartışmak ve uluslararası terörizm ve aşırılığa karşı mücadele için bir taslak program üzerinde görüşmek üzere bir araya geldi. Irak’ın durumu ve özellikle savaş sonrası Irak’ta uluslararası bir role duyulan ihtiyaç, BDT liderlerinin St. Petersburg’da Mayıs ayında yaptığı toplantıda daha ayrıntılı olarak ele alındı. Yine aynı ay, radar tanımlama sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmek ve askeri işbirliği ile ilgili diğer konuları tartışmak için Moskova’daki BDT karargahında bir konferans düzenlendi.

18-19 Eylül tarihleri ​​arasında, Devlet Başkanları Konseyi, Hükümet Başkanları Konseyi ve Dışişleri Bakanları Konseyi, bir dizi ekonomik, sosyal, insani ve askeri meseleyi tartışmak için Yalta’da toplantılar düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.NT. Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı Tanayex, Hükümet Başkanları, BDT üye devletlerinin kargo takibi yoluyla uluslararası gönderiler alanında sahada etkileşim kurması çağrısında bulunan bir anlaşma, uluslararası taşımacılık koridorları alanında işbirliği ile ilgili bir mutabakat ve bir bildiri imzaladı. Üye Devletlerde ulaşımda güvenliğin sağlanması. Ek olarak, menkul kıymetler piyasasını düzenlemek için bir Hükümet Organları Başkanları Konseyi oluşturmaya karar verdiler.

Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında suçla mücadele ve terörle mücadele alanında işbirliği üzerinde duruldu. Bakanlar, BDT Ülkelerinde belirli taşınabilir hava savunma sistemi satışlarını kontrol etmeye yönelik tedbirler hakkında bir kararı ve göçü izlemek için ortak bir koordinasyon yapısı oluşturan ek bir kararı onayladı.

Devlet Başkanları Konseyi’nin 19 Eylül’deki toplantısına Sn. L.D. Ukrayna Cumhurbaşkanı Kuçma. Liderler bir serbest ticaret bölgesi kurulması planını onayladılar ve Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Kazakistan tarife, gümrük ve nakliye mevzuatını koordine edecek ayrı bir anlaşma imzaladılar. Nükleer konularla ilgili olarak Konsey, Çernobil kazasını hatırlattı ve Beyaz Rusya, Rusya ve Ukrayna’nın BM Genel Kurulu kararındaki “Uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve Çernobil felaketinin sonuçları, “26 Nisan’ı Radyasyonla İlgili Olayların Kurbanları için Uluslararası Anma Günü yapan bir bildirinin ele alınmasında. Devlet Konseyi Başkanları ayrıca Gürcistan, Abhazya’daki çatışmayı durdurmak için alınacak önlemlere olan bağlılıklarını açıklayan bir karar yayınladılar.

BDT Savunma Bakanları Konseyi, Aralık ayı toplantısında üye devletler arasında çok taraflı askeri işbirliğinin geliştirilmesini tartışmak ve daha ileri düzeyde planlamak için bir araya geldi.

2002

BDT Savunma Bakanları 14 Haziran’da olağan oturumunda hava savunma verilerinin değiş tokuşu hakkında bir karar kabul etti. Ayrıca, hava savunma sistemleri için ortak bir veri tabanı oluşturmaya karar verdiler ve gerektiğinde hizmetleri BDT ülkelerinin uçakları tarafından devreye alınabilecek bir havaalanı listesini onayladılar. Konseyin bir sonraki oturumunda “ortak bir askeri haberleşme sistemi” için mekanizmaların oluşturulması planlanıyor.

7 Ekim’de, Devlet Başkanları Konseyi toplantısı, Commonwealth’teki entegrasyon süreçlerinin güçlendirilmesine ilişkin bir dizi belgenin imzalanmasıyla sona erdi. Belgelerden biri, BDT ülkeleri arasındaki askeri-teknik işbirliği programıyla ilgili. BDT başkanları ayrıca, BDT terörle mücadele merkezinin bir Orta Asya bölümünü oluşturmaya ve BDT’de ve diğer belgelerde ortak terörle mücadele tedbirleri düzenleme prosedürüne ilişkin bir yönetmeliği onaylamaya karar verdiler.

2001

Devlet Başkanları, Hükümet Başkanları ve Dış Politika Başkanları Konseyleri 31 Mayıs – 1 Haziran tarihleri ​​arasında toplandı. Ele alınan çeşitli konular arasında, terörizm ve diğer suçlarla mücadele ve askeri işbirliğini artırma çabaları vardı. Devlet Başkanları, Çernobil kazasının yıldönümü anısına 26 Nisan Uluslararası Radyasyon Kazaları ve Felaketleri Kurbanlarının Anısına Uluslararası Gün ilan etme önerisini desteklediler.

Yine Haziran ayında, Rusya Devlet Duması Parlamentolar Arası Komite Hukuki İşler Daimi Komisyonu üyesi Valery Vorotnikov, beş BDT ülkesinin Gümrük Birliği’nin yıl öncesinden Avrasya Ekonomik Topluluğu (EVRAZES) olacağını duyurdu. son.

Temmuz ayında Soçi’de düzenlenen gayri resmi zirvede, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Orta Asya güvenliğini, özellikle de Afganistan’daki gelişmeleri ve Kırgız’ın güneyindeki Müslüman paramiliter işgali tehlikesini tartışmak üzere bir araya geldi. Zirve katılımcıları, Cumhurbaşkanı Akayev’in 2000 yılında Moskova’yı ziyaret ettiği 2010 yılına kadar devam edecek çok yönlü bir ikili ortaklık programının uygulanması konusunda da fikir alışverişinde bulundular.

BDT Jübile Zirvesi 29-30 Kasım tarihleri ​​arasında Moskova’da toplandı. Üye Devletler, son on yılda yapılan çalışmalar ve gelecekteki görevler hakkında analitik bir rapor kabul ettiler. Ayrıca, üye Devletler arasında yabancı siyasi faaliyetleri koordine etmenin etkinlik düzeyini yükseltmek için bir eylem planı kabul ettiler ve Güvenlik Organları Başkanları Konseyi’nin BDT topraklarında ortak terörle mücadele eylemleri yürütmek için taslak prosedürler hazırlama girişimini desteklediler.

2000

25 Ocak’ta Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısında Sayın Vladimir Putin, Devlet Başkanları Konseyi Başkanı seçildi. Toplantı, AGİT İstanbul zirvesi ışığında uluslararası terörizme karşı koyma kararlarını ve 2005 yılına kadar BDT’nin geliştirilmesine yönelik eylem programı taslağına ilişkin kararları kabul etti. BDT Üye Devletleri topraklarında organize suç ve diğer tehlikeli suçlarla 2000 yılına kadar mücadele.

Mayıs ayı Toplu Güvenlik Konseyi toplantısında, Toplu Güvenlik Antlaşması Tarafları, Antlaşmanın etkinliğini artırmaya yönelik bir muhtıra kabul ettiler.

20-21 Haziran’da Moskova’da düzenlenen zirvede, 12 BDT ülkesinin Cumhurbaşkanları Stratejik İstikrarı Sağlama Bildirgesi’ni kabul etti. Bu belgede, Devlet Başkanları dünyanın stratejik güvenliğini güçlendirmeye olan bağlılıklarını ifade ettiler. Rusya’nın START II Anlaşmasını, Kapsamlı Test Yasağı Anlaşmasını (CTBT) ve 1997 füze savunması anlaşmaları paketini onaylamasını memnuniyetle karşıladılar. Bu belgelerin yakında ABD tarafından onaylanmasını umduklarını ifade ettiler. Buna ek olarak, Anti-Balistik Füze (ABM) Anlaşmasının “küresel stratejik istikrarın, uluslararası güvenliğin ve dünya çapında barışın temeli” olarak kalması gerektiğini ve herhangi bir feshin daha fazla azaltmaya yönelik adımları zayıflatacağını “belirten ortak bir bildiri yayınladılar. stratejik nükleer silahlanma. ” Ayrıca, merkezi Moskova’da olacak ve Rusya ve Ukrayna tarafından ortaklaşa yönetilecek ortak bir terörle mücadele merkezi kurdular. Sadece Türkmenistan katılmayacak.

BDT Devlet Başkanları ve Hükümet Başkanları 30 Kasım – 1 Aralık tarihleri ​​arasında Minsk’te bir araya geldi. Delegeler, uluslararası terörist faaliyetlerin yayılmasını önlemek ve soruşturma ve operasyonların yürütülmesine yardımcı olmak için BDT Ülkeleri içindeki çeşitli organların çabalarını koordine etmeye hizmet edecek olan BDT Terörle Mücadele Merkezi planlarına büyük ölçüde odaklandılar. Diğer kararların yanı sıra, Çernobil atom santralinin kapatılmasına ilişkin ortak bir bildirge de kabul ettiler.

1999

2 Nisan’daki toplantıda, Toplu Güvenlik Antlaşması, aynı zamanda gelecek için otomatik olarak beş yıllık bir uzatma mekanizması oluşturan bir Antlaşma Protokolü ile beş yıl daha uzadı. Özbekistan Antlaşmadan kısa süre önce çekildi.

1998

Nisan ayında Moskova’da toplanan Devlet Başkanları Konseyi BDT’nin faaliyetlerini ve reformunu iyileştirmek için Özel Eyaletler Arası Forum’un yürütülmesine ilişkin kararı kabul etti. Ayrıca, BDT Devletleri arasında askeri işbirliğinin geliştirilmesi programına ilişkin Protokol kararını kabul ettiler.

1997

Devlet Başkanları Konseyi ve Hükümet Başkanları Konseyi Mart ayında toplantılar yaptı. Gürcistan, Abhazya’nın çatışma bölgesinde barışı koruma konularıyla ilgili belgeleri tartıştılar ve Tacikistan’daki toplu barış güçlerinin varlığını uzattılar.

1996

Mart ayında oluşturulan Gümrük Birliği Anlaşması ve beş Bağımsız devletler topluluğu ülkesini (Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu ve Tacikistan) içeriyor.

1995

31 Mayıs’ta, BDT’den güvenlik şefleri, nükleer kaçakçılık, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve “yasadışı silahlı oluşumlar” ile ilgili protokolleri içeren organize suçla mücadele konusunda bir anlaşma imzaladılar.

1994

nay sürecinin tamamlanmasının ardından Toplu Güvenlik Anlaşması 20 Nisan’da beş yıllık bir süre için yürürlüğe girdi. BDT üyeleri, BDT Serbest Ticaret Bölgesi Antlaşması’nı imzaladı.

1993

Eylül ayında, Devlet Başkanları, İngiliz Milletler Topluluğu içinde ekonomik etkileşimin dönüşümü kavramını geliştirdikleri Ekonomik Birliğin Kurulmasına İlişkin Antlaşmayı imzaladılar. Antlaşma, malların, hizmetlerin, işçilerin ve sermayenin serbest dolaşımı ilkelerine dayalı ortak bir ekonomik alan oluşturma gerekliliğine dayanıyordu; uyumlu para ve kredi, vergi, fiyat, gümrük ve dış ekonomi politikalarını ayrıntılandırmak; ekonomik faaliyetlerin yönetim yöntemlerini uyumlu hale getirmek; ve doğrudan üretim bağlantılarının geliştirilmesi için uygun koşullar yaratmak.

1992

26 Haziran’da Minsk’te sekiz Bağımsız devletler topluluğu ülkesi (Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan) hammadde, malzeme, ekipman üzerinde ihracat kontrolü konularına ilişkin çalışmaların koordinasyonuna ilişkin anlaşmayı imzaladı. teknolojiler ve kitle imha silahlarının ve bunların dağıtım aracı olarak füzelerin imalatında kullanılan veya kullanılabilen hizmetler. Taraf Devletler, ihracat kontrol gereklerini ihlal eden tüm ekonomik birimlere karşı yaptırımların uygulanması da dahil olmak üzere koordineli ihracat kontrol politikaları izlemeyi kabul ettiler.

Toplu Güvenlik Anlaşması 15 Mayıs’ta Taşkent’te Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan tarafından imzalandı. Azerbaycan, Beyaz Rusya ve Gürcistan daha sonra Antlaşmaya katıldılar.

İletişim


BDT Yürütme Komitesinin Mevcut Başkanı: Yuri Yarov
Başkan Vekili: Dimitri Pyatrovich Bulyakov
Ulitsa Kirova, 17
Minsk, 220050
BELARUS
Tel: (8-1037517) 222-3517, 227-8074
Faks: (8-1037517) 227-2339
E-posta: webmaster@www.cis.minsk.by
Web sitesi: www.cis.minsk.by

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.