BES Hesabına Haciz Gelir mi ?

Günümüzde BES tasarruf aracını kullanan kişilerin artması ve bu kişilerin her meslek kategorisinden olması sebebi ile kişilerin BES ile ilgili soruları artmaktadır. Bu sorulardan bir tanesi de BES Hesabına Haciz Gelir mi?

Tasarruf ettiğiniz paranızın işler kötü gittiğinde hacz edilip edilmeyeceğini bilmek geleceğe yatırım yaparken bilmeniz gereken konulardan bir tanesidir.

Teknik anlamda BES’deki paranız haciz edilebilir. Tabii ki bunun kanunlarla belirtilmiş şekilde yapılması gerekir.

01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi Yönetmeliği‘nin 26. maddesinde; “Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarının üzerindeki tutar nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklı kalmak kaydıyla hacz edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Katılımcıların içerideki paraları hacze konu olan tarihteki brüt asgari ücret ile sistemde kaldığı ay sayısının çarpımının üstünde kalan tutar haciz edilebilir. Burada önemli olan borç konusunun nafaka borcu olmamasıdır. Nafaka borçlarında bu kural geçerli değildir.

Örnek Bes Haciz Hesaplama

Şuanda brüt asgari ücret 3577 Türk Lirasıdır.

Diyelim ki, borçlarını ödeyemeyen katılımcı 48 aydır sistemde (bireysel emekliliğini devam ettiriyor) ve 48 aydır katkı payı ödemeye devam ediyor. Toplam birikimi tahmini 185.000 Türk Lirasına ulaşmıştır diyelim.

Bu durumda 48 ay X TL asgari ücret = 171.696 Türk Lirası tutarındaki birikimi, nafaka borcu hariç hiçbir borç için hacz edilemez.

Haciz edilebilecek miktara konu olan para 185.000 – 171.696 = 13.304 Türk Lirasıdır.

Bes hesabına haciz gelir mi ? Evet gelir. Fakat nafaka borcunuz olmadığı takdirde endişeye mahal bir durum bulunmamaktadır.

5 Comments

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.